Otevírací doba dospělí

pondělí

zavřeno
úterý 12:30-16:00
středa  9:00-17:30
čtvrtek 12:30-16:00
pátek

 9:00-17:30

 

Otevírací doba děti

pondělí

zavřeno
úterý 12:30-16:00
středa 12:30-17:30
čtvrtek 12:30-16:00
pátek

12:30-16:00

 

Poprvé v knihovně

Provozní řád internetové stanice

Knihovna Anny Šperkové umožňuje přístup na internet svým čtenářům po předložení čtenářského průkazu a ostatním návštěvníkům knihovny po předložení občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti.

Uživatel musí dbát pokynů pracovnice knihovny.

Práce u PC je limitována dobou 30 min v oddělení pro dospělé, 30 min v oddělení pro děti a mládež. V případě, že nečeká další zájemce, je možné s pracovnicí půjčovny domluvit prodloužení doby. 

Uživatelé internetu mohou používat pouze nainstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu nebo měnit nastavení software.

Je zakázáno vyhledávat, prohlížet a nahrávat z internetu stránky a soubory obsahující pornografii, propagující rasismus, nábožensky a národnostně urážející a podněcující k násilí a užívání drog. Stejně je zakázáno uvedené informace na internetu šířit. 

Službu elektronické pošty je možno používat prostřednictvím veřejně přístupných poštovních služeb, jako je post.cz, seznam.cz atd.

Provozovatel (Knihovna Anny Šperkové) nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu, zvláště pak osahují-li viry. 
V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán pracovnicí půjčovny od internetové stanice.

Uživatel má možnost domluvit rezervaci internetu na určitý den a hodinu s pracovnicemi knihovny (osobně nebo telefonicky na tel.čísle - 517 383 184). Maximální doba prodlení při rezervaci je 10 minut, dále bude umožněn přístup dalšímu zájemci.