Otevírací doba dospělí

pondělí

zavřeno
úterý 12:30-16:00
středa  9:00-17:30
čtvrtek 12:30-16:00
pátek

 9:00-17:30

 

Otevírací doba děti

pondělí

zavřeno
úterý 12:30-16:00
středa 12:30-17:30
čtvrtek 12:30-16:00
pátek

12:30-16:00

 

Poprvé v knihovně

Při registraci

předložíte průkaz totožnosti, vyplníte přihlášku čtenáře a zaplatíte registrační částku viz. ceník. Registrace se platí na celý rok. Je vhodné uvést při přihlášení e-mail, který využívá rezervační a upomínkový systém programu. Případnou změnu své e-mailové adresy oznamte  pracovnici půjčovny.
Děti a mládež do 15ti let vyplní přihlášku a tu jim podepíše jeden z rodičů.

 

Čtenářský průkaz,

který při registraci obdržíte je nepřenosný. To znamená, že knihovna poskytuje služby jen vlastníkovi průkazu, tomu, kdo vyplnil přihlášku a zaplatil si registraci. Čtenářský průkaz nelze půjčovat. Každý čtenářský průkaz má své pořadové číslo, číslo čtenáře. Toto číslo budete používat při přihlašování v systému knihovny. Využijete jej při vstupu do svého čtenářského konta a pro rezervaci titulů z on-line katalogu.

 

Ztráta čtenářského průkazu

Nový čtenářský průkaz vám vyhotoví knihovník v půjčovně, čtenářské číslo vám zůstává stejné. Duplikát průkazu viz. ceník.

 

Ztráta knihy nebo poškození knihy

- ztracenou knihu můžete nahradit stejným titulem
- zaplatit cenu knihy plus sankční poplatek za ztrátu = 50,- Kč
- náhrada u poškozené knihy se řeší podle druhu a stupně poškození individuálně s knihovníkem

 

Výpůjční doba

knih i časopisů trvá 1 měsíc, po domluvě s knihovníkem lze výpůjčky prodloužit, ale jen v případě, že na tituly nečeká další čtenář v systému rezervací. Nejdelší doba, na kterou lze dokumenty zapůjčit jsou 3 měsíce.

 

Upomínky

čtenář hradí po překročení daného termínu vrácení. Výše upomínek se řídí délkou prodlení, viz. ceník.

 

Změna bydliště

Čtenář je povinnen oznámit pracovnici půjčovny případnou změnu adresy. Tento údaj slouží jako kontaktní pro komunikaci mezi knihovnou a čtenářem.

 

Čtenářské konto

je součástí on-line katalogu knihovny a přihlašujete se do něj pod svým číslem čtenářského průkazu - číslem čtenáře.
PIN je tvořen vaším datem narození v pořadí rok, měsíc, den. Datum se zadává v dvojčíslí a pomůckou pro zapomnětlivé je zkratka uvedená u zadávání PINu - RRMMDD.
U jednočíselného dne a měsíce se před číslici píše nula, u roku narození se zadává poslední dvojčíslí.
Příklad: datum narození -  1.8.1994 - PIN = 940801 (RRMMDD)
Příklad: datum narození - 15.6.2000 - PIN = 000615 (RRMMDD)
Čtenářské konto je běžně nastaveno za posledních 100 dní, jste-li čtenářem knihovny delší dobu, počet dní lze přepsat a vy se dostanete do historie svého konta.
Ve čtenářském kontu můžete v rámci systému knihovny prodlužovat výpůjčky. Výpůjčky označené vpravo lze prodloužit. Nad tabulkou s přehledem výpůjček najdete tlačítko s nabídkou - Prodluž označené výpůjčky (vpravo) a kliknutím výpůjčky prodloužíte o další měsíc. Systém vám neumožní prodloužit výpůjčky, u kterých již nastavil upomínku a výpůjčky, u kterých jste překročili možnou délku vypůjčení - 3 měsíce.
Výpůjčky můžete prodloužit i po telefonické dohodě s knihovníkem na tel. čísle 517 383 184.

 

Rezervace

V knihovně můžete domluvit přímo s knihovníkem nebo si tituly rezervujte přímo v on-line katalogu. Je možné rezervovat jen tituly, které nejsou momentálně v knihovně k dispozici, to znamená, že jsou vypůjčené. Zkontrolujte si prosím lokační tabulku pod katalogizačním lístkem.
Kniha není k dispozici - pod lokační tabulkou najdete nabídku rezervuj. Způsob přihlášení za účelem rezervace je stejný jako při přihlašování do čtenářského konta.
Rezervace můžete ve čtenářském kontu kdykoli zrušit odstraněním titulu z přehledu.
Pracovnici půjčovny upozorněte na případnou  změnu vaší e-mailové adresy, je potřebná pro rezervační a upomínkový systém programu.
 
On-line katalog najdete na webu knihovny.
Vyhledávání je jednoduché.
podle autora - začínejte příjmením, pokud neuvedete křestní jméno, katalog vyhledá i další autory se stejným příjmením.
podle titulu - nemusíte zadávat celý název knihy, nejste-li si jistí přesným zněním, katalog vyhledá i podobné názvy
podle klíčového slova - katalogizátor je u každého titulu vkládá do systému a jsou součástí katalogizačního lístku.
MVS - meziknihovní výpůjční služby 
Požadavek na výpůjčku z jiné knihovny lze domluvit přímo s knihovníkem v půjčovně pro dospělé čtenáře, ale také prostřednictvím e-mailu - pavlikova.renata@seznam.cz

MVS - viz. ceník.

Internet v knihovně je veřejný

V půjčovně dospělých čtenářů jsou k dispozici dvě internetové stanice, jedna v půjčovně pro děti a mládež.